DIE IMBASA YEGOLIDE TOEKENNINGS

DIE IMBASA YEGOLIDE TOEKENNINGS

Die gesogte Imbasa Yegolide (wat Golden Trophy beteken) toekennings word jaarliks deur die Batseta Raad van Aftreefondse aangebied. Hierdie toekennings is daarop gemik om diensverskaffers te onderskei wat die beginsels van “Treating Customers Fairly” (TCF) handhaaf en bevorder in hul dienslewering in die aftreefondsbedryf.

By die erkenning van diensverskaffers beskou die beoordelaars die TCF beginsels van die Raad op Finansiële Dienste as ‘n integrale deel van die toekenningsproses. Die beoordelaars het prominente internasionale en plaaslike professionele persone ingesluit.

Die beoordelingskriteria het gefokus op die volgende voorleggingskriteria:

 • Hoe die diensverskaffers leierskap toon wat die verwagtinge van kliënte oortref
 • Hoe die kliënt se TCF ervaring in ag geneem word om dienslewering aan aftreefondse en hul lede te verbeter
 • Hoe diensverskaffers kliëntgerigte waardes ondersteun wat diensstandaarde en prestasiemaatreëls weerspieël
 • Hoe diensverskaffers fokus op verbeterde en konsekwente lewering van billike uitkomste vir aftreefondse en hul lede

VERSO FINANSIËLE DIENSTE IS TROTS OM AAN TE KONDIG DAT ONS DIE WERKNEMERVOORDELE ADMINISTRATEUR VAN DIE JAAR-TOEKENNING VIR 2018 GEWEN HET.

VERSO is ‘n trotse ontvanger van hierdie toekenning. Ons het getoon dat ons ons pligte as administrateur ernstig opneem, dat ons passievol is oor ons dienslewering en dat ons die TCF beginsels uitleef. Verso het getoon dat ons bydrae tot die bedryf uittroon bo die kompetisie en dit blyk uit die volgende:

 • Konsekwente skoon ouditverslae
 • Jaarlikse finansiële state en dokumentasie ingedien binne regulatoriese tydsraamwerke
 • Geen Beregterbeslissings teen Verso of enige van die fondse wat ons administreer nie
 • Positiewe konstruktiewe voorstelle deur gereelde RFD Toesig en Nakomingsbesoeke
 • Kom na en oorskry kliënte se SLA vereistes
 • Tydige indiening van alle lidkommunikasie in ooreenstemming met wetgewing
 • Voorlegging van akkurate en foutvrye data aan waardeerders

Verso het doelbewus die ses sleuteluitkomste van TCF in sy sakekultuur en -beleid geinkorporeer.

Integriteit is ‘n kern Verso-waarde en dit is ‘n goue draad wat deur al ons sakebedrywighede strek. Ons stel altyd die belange van die kliënt bo ons eie belang deur alle opsies voor te lê , ondersteun deur goeie betroubare advies waarop die kliënt kan staatmaak.

Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om ons gewaardeerde kliënte te bedank, sonder wie hierdie toekenning nie moontlik sou gewees het nie. Ons gewaardeerde kliënte is wat ons aanspoor om ons dienslewering deurlopend te verbeter.

Ons onderneem om voort te gaan om die BESTE Werknemervoordeel ADMINISTRATEUR te wees deur voortdurende innoverende idees, uitmuntende diens en uitstaande toewyding tot dienslewering aan die aftreefondsebedryf te lewer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *